استخدام

برای همکاری با ما میتوانید اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کنید:

نام و نام خانوادگی*

میزان تحصیلات*

تاریخ تولد (مثال: 01-06-1361)*
- -

آدرس محل کار قبلی

سابقه کار

شغل پدر

علت ترک کار قبلی

وضعیت تاهل*

میزان آشنایی با کامپیوتر

مهارتها

آدرس منزل*

تلفن منزل*

تلفن همراه*

ضامن معتبر

در زیر نام و مشخصات دو نفر از آشنایان خود را وارد کنید تا بتوان در مواقع ضروری با آنها ارتباط برقرار کرد، به ترتیب نام؛آدرس؛شماره تماس؛نسبت با شما و شغل فرد را وارد کنید
نفر اول

نفر دوم

آدرس پست الکترونیکی شما