خدمات ما

خدمات صرافی:

  • خرید و فروش کلیه ارزهای مختلف دنیا بدون محدودیت
  • ارسال حوالجات ارزی از ایران به سراسر دنیا در کمترین زمان ممکن
  • دریافت حوالجات ارزی از کشورهای مختلف به ایران
  • انتقال و تحویل دستی پول در برخی کشورهای مورد قرارداد با صرافی ( دبی، کانادا، انگلیس، ترکیه و … )
  • انتقال سریع ارز به کشورهای کانادا، دبی، استرالیا، انگلیس، سوئد
  • دارنده حساب های فعال در اکثر بانک های دولتی و خصوصی جهت سهولت کار
  • ارائه مشاوره در خصوص کلیه عملیات ارزی شامل انتقال حواله، خرید و فروش نقدی ارز و سکه های بانکی