انتقاد ایران از عدم پایبندی کشورهای هسته‌ای به تعهدشان

به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، غلامحسین دهقانی سفیر و معاون نماینده دائم کشورمان نزد سازمان ملل متحد روز گذشته (سه‌شنبه) در سخنرانی خود در اجلاس کمیسیون خلع سلاح مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران عمیقا نسبت به تحولات و روندهای جاری در حوزه خلع سلاح هسته‌ای نگران است. هیچ پیشرفت ملموسی در اجرای تعهدات خلع سلاح هسته‌ای بر اساس ماده 6 معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) صورت نگرفته است.

وی به یکی از تحولات مخرب در حوزه خلع سلاح هسته‌ای اشاره و تصریح کرد: سال گذشته در نتیجه مخالفت آمریکا و انگلستان، کنفرانس بازنگری ان‌پی‌تی شکست خورد و نتوانست به هیچگونه توافق محتوایی در خصوص پیشبرد خلع سلاح هسته‌ای دست یابد. این دو کشور با سند نهایی کنفرانس نه بر اساس مسائل امنیت ملی خودشان بلکه صرفا به خاطر دفاع از برنامه هسته‌ای رژیم صهیونیستی مخالفت کردند.

دهقانی در تشریح روندهای ضد خلع سلاح هسته‌ای گفت: بودج‌های عظیمی به نوسازی زرداخانه هسته‌ای در کشورهای آمریکا و انگلستان اختصاص داده شده است. آمریکا یک برنامه یک تریلیون دلاری نوسازی و تعویض سلاح‌های هسته‌ای را آغاز کرده است و در حال جایگزینی تمام سلاح‌های هسته‌ای فعلی خود با سلاح‌های هسته‌ای مدرنی است که قابلیت‌ها و ماموریت‌های عملیاتی جدیدی دارند.

نماینده ایران این سیاست را نمونه بارز عدم پایبندی آمریکا به تعهدات خلع سلاح هسته‌ای اش توصیف و عنوان کرد: با این کار، دنیا در معرض یک مسابقه تسلیحات هسته‌ای جدید قرار گرفته است.

سفیر نمایندگی دائم ایران در نیویورک گفت: وضعیت بغرنج فعلی در حوزه خلع سلاح هسته‌ای ناشی از عدم وجود اراده سیاسی در کشورهای هسته‌ای برای کنار گذاشتن دکترین امنیتی خطرناکی است که داشتن سلاح هسته‌ای را برابر با امنیت می‌داند.

نماینده کشورمان پیشنهاد کرد که برای تحقق امحای کامل سلاح‌های هسته‌ای در یک دوره زمانی مشخص و ایجاد دنیایی عاری از سلاح هسته‌ای باید رهیافتی جامع اتخاذ شود و یک کنوانسیون جامع سلاح هسته‌ای مشابه کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی مذاکره شود.

دهقانی در خصوص هدف ایجاد منطقه خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای تصریح کرد: رژیم صهیونیستی تنها مانع تحقق این هدف است.

وی در انتقاد از سیاست دوگانه برخی کشورهای هسته‌ای در اعمال هنجارهای عدم اشاعه هسته‌ای گفت: وجود سلاح هسته‌ای در دستان رژیم صهیونیستی نتیجه اعمال چنین سیاستی است.

نماینده ایران خاطرنشان کرد: یکی از طنزهای بزرگ تاریخ این است که رژیم صهیونیستی که همه هنجارها و مقررات بین‌المللی مربوط به منع سلاح‌های کشتار جمعی را زیرپا گذاشته است، بیشترین کمک‌های فنی و مادی را از برخی کشورهای هسته‌ای برای ساخت این سلاح‌های دریافت می‌کند.

Posted in اخبار, اخبار عمومی.